urineverlies bij de man

Stressincontinentie bij de man

is meestal het gevolg van een urologische ingreep.

  • Na een radicale prostatectomie bijvoorbeeld moet je er als patiënt vanuit gaan dat er een zekere graad van stress-incontinentie aanwezig zal zijn na de operatie. Forse stressincontinentie bij de man is na een klassieke radicale prostatectomie eerder zeldzaam en tijdelijk. Met het gebruik van de operatierobot is (, was) het de bedoeling minder kans te hebben op urineverlies.
    In de realiteit is het echter zo dat er na gebruik van de robot in sommige centra meer en forsere stressincontinentie optreedt na een radicale prostatectomie. Hierdoor is de male sling aan een opmars toe. Voor de robot bestond dit hulpmiddel in de marge. Tegenwoordig is het een veel uitgevoerde ingreep in sommige centra… . Vervelende zaak.
  • Ook na een TURprostaat kan het al eens voorkomen dat er tijdelijk wat verlies is bij fors hoesten.
  • Ook als er een open prostatectomie gebeurt volgens Millin of Hryntschak kan er tijdelijk wat stressincontinentie voorkomen.

Behandeling stressincontinentie

Bij stressincontinentie moet u oefeningen doen bij de kinesist.

Als de stressincontinentie blijft bestaan na oefeningen bij de kinesist, kan je ofwel de situatie aanvaarden. Als je bijvoorbeeld maar enkele druppeltjes urineverlies hebt per dag is het soms raadzaam enkel opvangmateriaal te gebruiken. Indien het urineverlies echter zo fors is en je met kinesitherapie geen acceptabel resultaat verkrijgt, kan je een operatie laten doen om het urineverlies te doen stoppen.

De meest uitgevoerde operatie voor stress-incontinentie bij mannen is het implanteren van een sfincterprothese.

Wat is een sfincterprothese en hoe werkt ze?

Hierbij wordt een kunststof manchette rond de plasbuis aangebracht. Deze prothese blijft opgeblazen tenzij de patiënt wil gaan plassen. Als de patiënt wil gaan plassen duwt hij op een knopje dat verborgen zit in de balzak. Door op dit knopje te duwen, verplaatst het vocht dat zich in de manchette bevindt naar een reservoir dat tijdens de operatie in de buikholte wordt achtergelaten.

Dit systeem wordt een sfincterprothese genoemd en wordt best ingeplant door een uroloog die dit regelmatig doet. Dergelijke sfincterprothese werkt meestal erg goed. Gekende problemen zijn infectie van de prothesen, erosie van de manchette in de plasbuis of stukgaan van de sfincterprothese na verloop van jaren.

Male sling: netje voor urineverlies voor de man

Tegenwoordig bestaat er ook een netje dat ingeplant wordt onder de plasbuis bij de man met stress-incontinentie. Dit noemt men de male-sling. Het succes percentage van de male-sling ligt wat lager dan bij een sfincterprothese. De ingreep, male-sling, is wel minder ingrijpend dan een sfincterprothese implantatie.

Andere  behandelingen

Er zijn nog andere manieren om stress-incontinentie bij de man op te lossen. We denken hierbij aan gebruik van een penisklem waarbij de plasbuis niet door een geïmplanteerde manchette wordt dichtgedrukt maar door een metalen klem die over de penis wordt geschoven.

Een andere mogelijkheid is het gebruik van een condoomcatheter. Hierbij wordt een condoom over de penis gerold net zoals een klassiek condoom. Aan het uiteinde van een condoomcatheter zit echter een koppelstuk waar een urinezak aan vastgemaakt kan worden. Deze urinezak wordt dan aan het been vastgemaakt. Zo een zakje noemt men dan een beenzakje.