medicatie

Er zijn verschillende medicijnen die de blaas weer op het juiste spoor kunnen brengen bij OAB. Met de juiste medicatie zal de aandrang minder worden en hoeft u niet meer zo vaak naar het toilet. De kans dat u plotseling moet plassen, op een verkeerd moment,  of op een verkeerde plaats wordt veel kleiner of verdwijnt zelfs geheel.

Deze medicijnen zijn eigenlijk allemaal enkel op doktersrecept verkrijgbaar. Hoewel het effect van medicatie bij een overactieve blaas vaak na 2 weken al te merken is, kost het tijd om uw plasgewoonte te veranderen. Het is daarom belangrijk dat u de behandeling een paar maanden voortzet.

Deze medicijnen noemen als groep samen de ‘anticholinergica’. Ze werken in op choline. Choline is een stof in het lichaam die signalen vanuit het centraal zenuwstelsel via de zenuwen overzet op de organen waar bepaalde werking is gewenst. Zo speelt choline een rol onder anderebij het overbrengen van het signaal vanuit de hersenen dat er geplast dient te worden of net niet. De anti-cholinergica werken in op dit signaal. Ze onderdrukken dit signaal. Alle medicijnen uit de groep van anticholinergica werken dan ook op de blaas in. Het verschil zit hem echter in de bijwerkingen. Choline komt tussen in erg veel organen. Als je medicatie neemt voor de blaas en er is ook een effect op bijvoorbeeld de speekselklieren is dit een ongewenst effect. Dit noemt men een bijwerking of een neveneffect. Anticholinergica hebben nogal wat bijwerkingen.

De farmaceutische laboratoria proberen samen met urologen in klinische studies te zoeken naar medicatie zonder al te veel bijwerkingen. Dit lukt vrij goed. Probleem is wel dat de nieuwere medicatie vaak ook duurder is dan die van de ‘vorige generatie’. De uroloog en de huisarts dienen  dan ook samen met de patiënt een medicijn te zoeken dat tegemoet komt aan enerzijds werking anderzijds aan betaalbaarheid. De ene patiënt is goed geholpen met een goedkoper medicijn. De andere heeft toch nood  aan een nieuwer medicijn of is bereid de meerprijs te betalen.

In België is deze categorie van medicatie in België maar voor een klein aantal patiënten terugbetaald. Enkel patiënten met OAB ten gevolge van een neurologisch probleem komen in aanmerking: CVA, MS, dementie, diabetes, parkinson, na een hersen -of ruggenmergtrauma… .

Om een terugbetaling te kunnen bekomen, moeten deze patiënten gespecialiseerde onderzoekingen krijgen bij de uroloog, die dan de terugbetaling kan aanvragen bij de adviserend geneesheer van het ziekenfonds.

Dit zijn vaak gebruikte medicijnen bij OAB: