Fesoterodine of Toviaz

Fesoterodine of Toviaz

Toviaz

Toviaz of Fesoterodine is het nieuwste anticholinergicum. Het blokkeert choline erg selectief ter hoogte van de blaas en veel minder in andere organen. Daardoor zijn er minder bijwerkingen doorgaans dan bij gebruik van oxybutinine of propiverine.

Er zijn tabletten van 4 mg of van 8 mg. Hoeveel je moet nemen hangt af van het effect ervan op de klachten en de bijwerkingen die optreden.

Toviaz is terugbetaald in België onder bepaalde voorwaarden. Het zijn dezelfde voorwaarden als die voor Vesicare.

De graad van bijwerkingen is in de grootteorde van die van Vesicare.

Als je deze medicatie neemt en je hebt genoeg aan 4 mg kan je de tabletten van 8mg in twee breken. Het omhulsel is dan echter ook in twee gebroken. De actieve stof (fesoterodine) wordt dan sneller opgenomen door het lichaam. Maar het wordt dan ook sneller afgebroken door het lichaam. Je hebt dan een iets minder lange werkingsduur dan wanneer je een intact tablet van 4 mg zou nemen.

lees de bijsluiter van Toviaz